Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej uruchomiła Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Aby można było złożyć dokument elektroniczny do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP /Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej/ – (konto jest bezpłatne)

dostęp do platformy ePUAP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Nadsyłane dokumenty są odczytywane w dnach roboczych, w godzinach pracy Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej tj. od poniedziałku do piątku od 730 do 1530.