KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202
KURSY

Dane statystyczne dotyczące ilości zdarzeń w roku bieżącym i latach ubiegłych


Wykres i tabela poniżej przedstawiają porównanie ilosci zdarzeń na dzień 1 października 2020, odnośnie do roku bieżącego i ubiegłego
Analiza zdarzeń w 2019 roku

Wykres i tabela przedstawiają porównanie ilosci zdarzeń w roku 2018 i 2019

wykres zdarzeń w latach 2018-2019


Zdarzenia w 2019 roku w rozbiciu na miesiące

zdarzenia w 2019 roku w rozbiciu na miesiące


Powrót na górę strony

Porównanie ilości zdarzeń z ostatnich 25 lat na terenie powiatu ostrowskiego

ilośc zdarzeń wg. ich rodzaju w ostatnich 25 latach


Ogólna ilość zdarzeń na przestrzeni ostatnich 25 lat terenie powiatu ostrowskiego

ogólna ilość zdarzeń w ciągu ubiegłych lat

Powrót na górę strony

Powiat ostrowski położony jest w północno - wschodniej części województwa mazowieckiego między dolinami Narwi i Bugu na terenie Międzyrzecza Łomżyńskiego. W skład powiatu wchodzi 11 Jednostek Samorządu Terytorialnego w tym:

  • miasto i gmina Ostrów Mazowiecka,
  • miasto i gmina Brok,
  • oraz gminy: Andrzejewo, Boguty Pianki, Małkinia Górna, Nur, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się 60% potencjału przemysłowego powiatu i jest największym ośrodkiem przemysłowym. Są to min.: fabryka mebli FORTE, zakłady ZURAD produkujące urządzenia radiolokacyjne, fabryka koncentratów spożywczych KRÜGER, MIWEX, Spółdzielnią Mleczarską Ostrowia; zakłady tworzyw sztucznych ALPLA; SCHNEIDER zajmująca się techniką samochodową i kontenerową, Natur Produkt PHARMA produkująca kosmetyki i farmaceutyki. Drugą miejscowością pod względem wielkości potencjału przemysłowego jest Małkinia Górna. Znajduje się tam, powstała na bazie ZWAC-U fabryka wełny mineralnej ROCKWOOL.

Powiat Ostrowski to region przede wszystkim rolniczy. Gminy wiejskie posiadają nieograniczone możliwości dla rozwoju rolnictwa, przetwórstwa rolno – spożywczego i usług oraz rozwoju agroturystyki. Najatrakcyjniejsze gminy pod względem turystycznym to gminy nadbużańskie: Nur, Zaręby Kościelne, Małkinia i Brok. Teren powiatu ostrowskiego jest bogaty przyrodniczo i krajobrazowo, posiada bujną roślinność, rozległe łąki i pastwiska, piękne lasy i wody, bogatą florę i faunę oraz czyste środowisko. W dolnym biegu rzeki Bug, gdzie wiele zbiorowisk występujących w dolinie zachowało się w stanie zbliżonym do naturalnego, został utworzony w 1993 roku Nadbużański Park Krajobrazowy. Park ten to rozległe ostępy leśne Puszczy Białej, Lasów Łochowskich, Miedzyńskich i Ceranowskich, będących ostoją łosi, jeleni, dzików i czarnych bocianów. Tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego są czyste i ekologiczne, co stwarza korzystne warunki dla odpoczynku, rekreacji, do uprawiania turystyki, a także do tworzenia bazy agroturystycznej.

Zaletą powiatu ostrowskiego jest położenie geograficzne. Przez jego teren przebiega trasa Nr 8 łącząca Warszawę z Białymstokiem prowadząca do granicy w Kuźnicy Białostockiej i Ogrodnikach, tędy też przebiega szlak na jeziora mazurskie. Znajdują się tu także tereny pod rozwój działalności gospodarczej po atrakcyjnych cenach, jak również nie będą mieli problemu ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej.

Ogółem teren powiatu ostrowskiego obejmuje 1218 km2 , a liczba mieszkańców wynosi ok.75,4 tyś. gęstość zaludnienia wynosi zaś 61,9 osób/km2

źródło: http://www.powiatostrowmaz.pl

mapa powiatu

Mapa obszaru chronionego

W poszczególnych gminach powierzchnia i liczba mieszkańców przedstawia się następująco:

LpNazwa miasta, gminyPowierzchnia w km2Liczba mieszkańców
1miasto Ostrów Mazowiecka22,2722963
2miasto i gmina Brok109,912921
3gmina Andrzejewo118,744436
4gmina Boguty Pianki89,092830
5gmina Małkinia Górna134,3112207
6gmina Nur96,003020
7gmina Ostrów Mazowiecka282,9412947
8gmina Stary Lubotyń109,593929
9gmina Szulborze Wielkie46,721808
10gmina Wąsewo119,494522
11gmina Zaręby Kościelne88,733828
11Razem1217,7975411

stan na dzień 31 grudnia 2011 r.


Koordynaty powiatu ostrowskiego, przedstawiają się nastepująco:

  • od 21o36'22" do 22o26'50" długości geograficznej wschodniej

  • od 52o37'10" do 52o58'00" szerokości geograficznej północnej.

Zagrożenie pożarowe powiatu ostrowskiego związane jest przede wszystkim z prowadzoną działalnością gospodarczą zarówno w dużych zakładach przemysłowych jak również małych zakładach produkcyjnych i usługowych. Szczególnie w tych ostatnich występują przypadki użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem. Dążenie do osiągania korzyści ekonomicznych nie zawsze jest zgodne z obowiązującymi przepisami co w większości dotyczy przeróbek instalacji elektrycznej i grzewczej oraz przekształcenia mieszkań na magazyny.

Ponadto dekapitalizacja instalacji elektrycznych i ogrzewczych, pogorszający się stan techniczny budynków zwiększa stan zagrożenia pożarowego. Należy również podkreślić, że nowym elementem tego zagrożenia jest fakt podłączenia stałej sieci gazowej ( gaz ziemny) co potencjalnie stwarza przy niesprawnej instalacji lub niewłaściwej eksploatacji możliwość powstania wybuchu i pożaru.

Bezpośrednio z zagrożeniem pożarowym obiektów związane jest bezpieczeństwo ludzi w nich przebywających. Dotyczy to szczególnie obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania. Wrost zagrożenia pożarowego związany jest również ze spadkiem dyscypliny społecznej co przejawia się między innymi przypadkami wypalania traw na posesjach, często wymykających się z pod kontroli wypalających.


Powrót na górę strony


projekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński