KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202
KURSY

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowi Mazowieckiej


st. bryg. mgr inż. Janusz Iwanowski (29) 746 32 13

Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:”:

- sekcja ds. organizacyjno - kadrowych;

- samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno - rozpoznawczych;

- samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych;

- zastępca komendanta powiatowego realizujący bezpośrednio zadania w zakresie spraw organizacyjnych.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowi Mazowieckiej


bryg. mgr inż. Leszek Falbowski (29) 746 32 14

Zastępa Komendanta Powiatowego nadzoruje”:

- wydział operacyjno-szkoleniowy;

- samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowsko-technicznych;

- Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą.projekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński