KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202Życzenia Prezydenta RP dla PSP i OSP
Powrót na górę strony


Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego
Powrót na górę strony


Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020 i Nowego 2021 Roku
Powrót na górę strony


List intencyjny w sprawie współpracy dotyczącej realizowania Narodowego Programu Szczepień
Powrót na górę strony


Podziękowanie dla Zarządu "ALPLA" Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
Powrót na górę strony


W celu zabezpieczenia działań strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych środki ochrony indywidualnej.
25 listopada 2020 roku miało miejsce wydanie sprzętu ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji dla komend powiatowych i miejskich PSP z terenu woj. mazowieckiego. Do powiatu ostrowskiego trafiło tym sposobem: 960 szt. maseczek jednorazowych, 150 szt. masek FFP2, 70 litrów płynu do dezynfekcji, 12 szt. gogli ochronnych, 38 szt. przyłbic, 14 szt. kombinezonów jednorazowych, 1000 szt. rękawiczek nitrylowych, 500 szt. rękawiczek lateksowych, 14 fartuchów chirurgicznych, 56 ochraniaczy na buty, 40 czepków ochronnych.

Powrót na górę strony


W dniu 11 listopada 2020 o godz. 8:00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczysta apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W trakcie apelu dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej oraz odegrano hymn.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 8 października br. przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa mazowieckiego, zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.

Procedura odbiorowa została podzielona na 3 części programowe, szkolenie zorganizowane przez Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie, wykonawcę zamówienia firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o oraz część techniczną – odbiór faktyczny skokochronów. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia została zainicjonowana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:
- konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,
- możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,
- minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami ww. sprzętu,
- kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,
- wsparcie jednostki nadrzędnej w zakresie realizacji kluczowego zadania.

W pracach komisji odbiorowych w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestniczył st. bryg. Piotr Równicki – Naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz mł. bryg. Robert Sałek – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie

Ponadto uczestnikami czynności odbiorowych byli przedstawiciele Komend Powiatowych i Miejskich PSP (przyszli Użytkownicy skokochronów).

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane od jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego.

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego cieszącego się dużym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców (złożono 4 oferty przetargowe) wybrano do realizacji kontraktu firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław jako najkorzystniejszą ofertę pod względem ekonomicznym.

Zdjęcia: Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w WarszawiePowrót na górę strony


Wizyta Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej.
3 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej miała miejsce wizyta robocza bryg. Jarosława Nowosielskiego mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. Podczas spotkania mazowiecki komendant wojewódzki PSP zapoznał się z warunkami pracy i służby strażaków, pracowników cywilnych, dokonał przeglądu sprzętu będącego w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrowi Mazowieckiej.
Powrót na górę strony


Ponowne podziękowanie dla Zarządu "Banku Spódzielczego w Ostrowi Mazowieckiej".
Powrót na górę strony


Ponowne podziękowanie dla Zarządu "ALPLA" Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
Powrót na górę strony


W celu zabezpieczenia działań strażaków PSP oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie dokonała zakupów środków ochrony indywidualnej, (z własnych środków finansowych oraz przekazanych przez Komendę Główną PSP z rezerwy celowej na wsparcie działań związanych z pandemią COVID-19).
3 czerwca 2020 roku miało miejsce kolejne wydanie sprzętu ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji dla komend powiatowych i miejskich PSP z terenu woj. mazowieckiego. Do powiatu ostrowskiego trafiło tym sposobem: generator ozonu, 33 ubrania ochronne, 700 szt. maseczek chirurgicznych, 180 szt. maseczek FFP2, 1200 szt. rękawiczek nitrylowych, 25 par okularów ochronnych, 15 szt. przyłbic, 310 litrów płynów dezynfekcyjnych oraz 147 litrów napojów.

Powrót na górę strony


Ponowne podziękowania dla Zarządu ZURAD Sp. z o.o.
Powrót na górę strony


Podziękowanie dla Zarządu "ALPLA" Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
Powrót na górę strony


Podziękowanie dla Zarządu INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Powrót na górę strony


Podziękowanie dla Zarządu ZURAD Sp. z o.o.
Powrót na górę strony


Podziękowanie dla „Way to beauty Profesjonalna Kosmetyka i Fryzjerstwo - Ostrów Mazowiecka”
Powrót na górę strony


W związku z obecna sytuacja epidemiologiczną, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka przeprowadzone 4 maja 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej miały skromniejszy przebieg niż w latach w poprzednich. Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, o godzinie 10:00 na placu wewnętrznym zorganizowano uroczystą apel w którym udział wzięło jedynie kierownictwo oraz bieżąca obsada osobowa komendy.

Podczas uroczystości odczytano życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego PSP oraz Starosty Ostrowskiego z okazji dnia strażaka.

Następnie odczytano wyciągi z postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz rozkazów o nadaniu wyższych stopni służbowych.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Janusz Iwanowski.

ODZNACZENIA:

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę mł. bryg. Jana Krysiaka.

AWANSE:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

Starszego brygadiera – brygadierowi
- Januszowi Iwanowskiemu

Młodszego brygadiera – starszemu kapitanowi
- Danielowi Góralowi

Kapitana – Młodszemu Kapitanowi
- Markowi Giera

Młodszego Kapitana
- asp. Jakubowi Kuleszy
- ogn. Markowi Kazimierukowi

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

Starszego Ogniomistrza - ogniomistrzom
- Łukaszowi Kuczyńskiemu
- Arkadiuszowi Szczesnemu

Ogniomistrza - młodszemu ogniomistrzowi
- Łukaszowi Bukowskiemu
- Wojciechowi Konarzewskiemu

Młodszego ogniomistrza – starszym sekcyjnym
- Karolowi Kamińskiemu
- Arturowi Suchcickiemu
- Piotrowi Pruszkowskiemu

Starszego sekcyjnego –sekcyjnemu
- Mariuszowi Korzeb

Sekcyjnego – starszym strażakom
- Dominikowi Brzózka
- Piotrowi Łysiuk
- Pawłowi Korzeb

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 2 maja 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z obecna sytuacja epidemiologiczną w apelu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, udział wzięło jedynie kierownictwo oraz bieżąca obsada osobowa komendy.
W trakcie apelu dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka


Powrót na górę strony


Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka


Powrót na górę strony


Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka


Powrót na górę strony


W celu zabezpieczenia działań strażaków druhów Ochotniczych Straży Pożarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie dokonała zakupów środków ochrony indywidualnej z własnych środków finansowych oraz przekazanych przez Komendę Główną PSP z rezerwy celowej na wsparcie działań związanych z koronawirusem.
Za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej przekazano do jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu ostrowskiego środki ochrony indywidulanej: 700 szt. maseczek chirurgicznych, 500 szt. rękawiczek nitrylowych oraz 20 par okularów ochronnych.


Powrót na górę strony


W dniu 5 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowe w Nurze miało miejsce spotkanie dzieci z przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Ostowi Mazowieckiej oraz funkcjonariuszami Policji w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2020”.
Zajęcia obejmowały tematykę związaną m.in. z bezpieczeństwem pożarowym w domu i szkole, zasadami powiadamiania służb ratunkowych oraz zagrożeniami związanymi z zabawą nad akwenami.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


Dzięki wsparciu Powiatu Ostrowskiego, który przekazał kwotę 4.000,00 zł oraz pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej pozyskała 8 kompletów ubrań specjalnych. Pozyskana odzież poprawi znacząco bezpieczeństwo, warunki oraz komfort pracy ratowników podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym również w działaniach zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego.
Zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.000,00 zł.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


List okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji obchodów Narodowego Święta NiepodległościPowrót na górę strony


W dniu 11 listopada 2019 o godz. 8:00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W apelu uczestniczyli funkcjonariusze komendy na czele z Komendantem Powiatowym PSP bryg. Januszem Iwanowskim.
W trakcie apelu dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej oraz odegrano hymn, po czym odczytano list okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W piątek 11 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej przy miało miejsce wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku. Podczas spotkania wręczono decyzje dla jednostek ochotniczych dla powiatów ostrowskiego oraz wyszkowskiego.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ostrowskiego otrzymały 66 dotacji na kwotę 329 918 zł. Natomiast, w powiecie wyszkowskim jednostki OSP otrzymały 22 dotacje na kwotę 110 000 zł.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:
-organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
-organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
-upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
-propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W spotkaniu udział wzięli m. in.:
-Henryk Kowalczyk - poseł na Sejm RP, minister środowiska,
-Arkadiusz Czartoryski - poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
-Robert Mamątow - Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
-nadbryg. Bogdan Łasica - mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
-st. bryg. Janusz Iwanowski - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej,
-mł. bryg. Marek Krzyżański – p. o. komendant powiatowy PSP w Wyszkowie,
-Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ostrowskiego oraz wyszkowskiego.

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkwoski - KW PSP WarszawaPowrót na górę strony


LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSPPowrót na górę strony


Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla strażaków z okazji obchodów Dnia StrażakaPowrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński