KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202Ponowne podziękowania dla Zarządu ZURAD Sp. z o.o.
Powrót na górę strony


Podziękowanie dla Zarządu "ALPLA" Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.
Powrót na górę strony


Podziękowanie dla Zarządu INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Powrót na górę strony


Podziękowanie dla Zarządu ZURAD Sp. z o.o.
Powrót na górę strony


Podziękowanie dla „Way to beauty Profesjonalna Kosmetyka i Fryzjerstwo - Ostrów Mazowiecka”
Powrót na górę strony


W związku z obecna sytuacja epidemiologiczną, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka przeprowadzone 4 maja 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej miały skromniejszy przebieg niż w latach w poprzednich. Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, o godzinie 10:00 na placu wewnętrznym zorganizowano uroczystą apel w którym udział wzięło jedynie kierownictwo oraz bieżąca obsada osobowa komendy.

Podczas uroczystości odczytano życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego PSP oraz Starosty Ostrowskiego z okazji dnia strażaka.

Następnie odczytano wyciągi z postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz rozkazów o nadaniu wyższych stopni służbowych.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Ostrowi Mazowieckiej st. bryg. Janusz Iwanowski.

ODZNACZENIA:

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę mł. bryg. Jana Krysiaka.

AWANSE:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

Starszego brygadiera – brygadierowi
- Januszowi Iwanowskiemu

Młodszego brygadiera – starszemu kapitanowi
- Danielowi Góralowi

Kapitana – Młodszemu Kapitanowi
- Markowi Giera

Młodszego Kapitana
- asp. Jakubowi Kuleszy
- ogn. Markowi Kazimierukowi

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

Starszego Ogniomistrza - ogniomistrzom
- Łukaszowi Kuczyńskiemu
- Arkadiuszowi Szczesnemu

Ogniomistrza - młodszemu ogniomistrzowi
- Łukaszowi Bukowskiemu
- Wojciechowi Konarzewskiemu

Młodszego ogniomistrza – starszym sekcyjnym
- Karolowi Kamińskiemu
- Arturowi Suchcickiemu
- Piotrowi Pruszkowskiemu

Starszego sekcyjnego –sekcyjnemu
- Mariuszowi Korzeb

Sekcyjnego – starszym strażakom
- Dominikowi Brzózka
- Piotrowi Łysiuk
- Pawłowi Korzeb

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W dniu 2 maja 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z obecna sytuacja epidemiologiczną w apelu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, udział wzięło jedynie kierownictwo oraz bieżąca obsada osobowa komendy.
W trakcie apelu dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka


Powrót na górę strony


Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka


Powrót na górę strony


Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka


Powrót na górę strony


W celu zabezpieczenia działań strażaków druhów Ochotniczych Straży Pożarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie dokonała zakupów środków ochrony indywidualnej z własnych środków finansowych oraz przekazanych przez Komendę Główną PSP z rezerwy celowej na wsparcie działań związanych z koronawirusem.
Za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej przekazano do jednostek OSP w KSRG z terenu powiatu ostrowskiego środki ochrony indywidulanej: 700 szt. maseczek chirurgicznych, 500 szt. rękawiczek nitrylowych oraz 20 par okularów ochronnych.


Powrót na górę strony


W dniu 5 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowe w Nurze miało miejsce spotkanie dzieci z przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Ostowi Mazowieckiej oraz funkcjonariuszami Policji w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2020”.
Zajęcia obejmowały tematykę związaną m.in. z bezpieczeństwem pożarowym w domu i szkole, zasadami powiadamiania służb ratunkowych oraz zagrożeniami związanymi z zabawą nad akwenami.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


Dzięki wsparciu Powiatu Ostrowskiego, który przekazał kwotę 4.000,00 zł oraz pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej pozyskała 8 kompletów ubrań specjalnych. Pozyskana odzież poprawi znacząco bezpieczeństwo, warunki oraz komfort pracy ratowników podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym również w działaniach zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego.
Zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.000,00 zł.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


List okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji obchodów Narodowego Święta NiepodległościPowrót na górę strony


W dniu 11 listopada 2019 o godz. 8:00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W apelu uczestniczyli funkcjonariusze komendy na czele z Komendantem Powiatowym PSP bryg. Januszem Iwanowskim.
W trakcie apelu dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej oraz odegrano hymn, po czym odczytano list okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcia: KP PSP Ostrów MazowieckaPowrót na górę strony


W piątek 11 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej przy miało miejsce wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku. Podczas spotkania wręczono decyzje dla jednostek ochotniczych dla powiatów ostrowskiego oraz wyszkowskiego.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ostrowskiego otrzymały 66 dotacji na kwotę 329 918 zł. Natomiast, w powiecie wyszkowskim jednostki OSP otrzymały 22 dotacje na kwotę 110 000 zł.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:
-organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
-organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
-upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
-propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W spotkaniu udział wzięli m. in.:
-Henryk Kowalczyk - poseł na Sejm RP, minister środowiska,
-Arkadiusz Czartoryski - poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
-Robert Mamątow - Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
-nadbryg. Bogdan Łasica - mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
-st. bryg. Janusz Iwanowski - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej,
-mł. bryg. Marek Krzyżański – p. o. komendant powiatowy PSP w Wyszkowie,
-Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ostrowskiego oraz wyszkowskiego.

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkwoski - KW PSP WarszawaPowrót na górę strony


LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSPPowrót na górę strony


Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla strażaków z okazji obchodów Dnia StrażakaPowrót na górę stronyprojekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński