KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Ostrów Mazowiecka  ul. 11-go Listopada 5  07-300  Ostrów Mazowiecka   tel. (0 29)7463200, (0 29)7463201, fax. (0 29)7463202


KORONAWIRUS
Informacje i zalecenia


INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej w związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Wizyty w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na załatwienie sprawy w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami

Zachęcamy do kontaktu z jednostkami organizacyjnymi PSP, poprzez e-mail lub drogą telefoniczną oraz dostarczanie wszelkich dokumentów przesyłkami pocztowymi.

Dane teleadresowe:

Komenda Powiatowa
Państowej Straży Pożarnej
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 11 Listopada 5

Telefon Stacjonarny (czynny całą dobę): 29 746 32 00

FAX: 29 746 32 02

Email: ostrowmaz@mazowsze.straz.pl


W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji Państwowej Straży Pożarnej należy kontaktować się z najbliższą jednostką PSP pod numerami telefonów 998 lub 112.


Jednocześnie przypominamy o konieczności stosowania się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacje te dostępne są na stronach:

- Ministerstwa Zdrowia

https://www.gov.pl/web/koronawirus

- Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://gis.gov.pl

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej

http://ostrow.psse.waw.pl/


KORONAWIRUS - INFORMACJE KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?


STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ


INFORMACJA DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH

- Procedura postępowania Gównego Inspektora Sanitarnego MSWiA dla służb

Procedura postępowania GIS MSWiA w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 20 marca 2020 r.

- Wytyczne Gównego Inspektora Sanitarnego MSWiA dla służb

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie postępowania funkcjonariuszy i pracowników mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie/ zakażonymi nowym typem koronowirusa SARS-Cov-2

- Wytyczne Komendanta Głównego PSP dla wytypowanych do działań OSP

Wytyczne Komendanta Głownego PSP dla wytypowanych do działań OSP

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

Zasady prowadzenia dezynfekcji w związku z SARS-CoV-2 (COVID-19)

Zasady prowadzenia dezynfekcji w związku z SARS-CoV-2 (COVID-19)projekt i wykonanie:    st.kpt. Dariusz Zadroga   &   kpt. Rafał Kamiński